حکم حبس ابد برای فساد عضو ارشد حزب کمونیست چین

دادگاهی در چین بو شیلای، یک سیاستمدار برجسته سابق آن کشور، را به جرم ارتشاء، کلاهبرداری و سو استفاده از قدرت محکوم کرده است.

بو شیلای که رییس حزب کمونیست در ایالت چانگکینگ بوده است، به حبس ابد محکوم شده و ثروت شخصی او نیز مصادره شده است.

با این که او از حق درخواست تجدید نظر در طی ده روز آینده برخوردار است، ناظران می گویند احتمال تغییر حکم در دادگاه تجدید نظر بسیار بعید است.

قاضی دادگاه هنگام صدور حکم گفته بود که آقای بو به منافع مردم و دولت چین صدمه زده و با سو استفاده از موقعیت خود در دولت بیست میلیون یوان ( معادل ٣.٢ میلیون دلار) رشوه دریافت کدره است.

بو شیلای که در گذشته شهردار دالیان نیز بوده است، در طی جریان محاکمه تمامی اتهامات مطرح شده علیه خود را رد کرده بود.

او گفته بود اعترافات پیشین در اثر فشار و شکنجه اخذ شده بود اما قاضی این ادعای او را نپذیرفت.

ماجرای بو شیلای در آستانه تغییر و تحول و انتقال قدرت در حزب کمونیست چین در سال گذشته سبب بروز اختلاف در سطوح عالی حزب در خصوص چگونگی برخورد با او شد.

تنها دو سال پیش، آقای بو یک کاندیدای قوی برای راه یافتن به 'پولیتبورو' یا نهاد ارشد تصمیم‌گیری سیاسی در چین بوده است.

سقوط او بزرگترین تحول سیاسی در میان اعضای اصلی حزب حاکم کمونیست چین در چند دهه اخیر تلقی می شود.

بخشهای زیادی از جریان محاکمه او در اختیار رسانه ها قرار گرفت و در اثر این اقدام نادر، مردم چین به گوشه هایی از زندگی پر ناز و نعمت مقامات سیاسی ثروتمند و قدرتمند کشور خود پی بردند.

مطالب مرتبط