رأی‌گیری برای تعیین دولت جدید آلمان آغاز شد

Image caption دولت مرکل در طول هشت سال گذشته اقتصاد آلمان را از خطر بحران مالی غرب و خطر سقوط یورو در امان نگهداشته است

حوزه های اخذ آراء انتخابات عمومی آلمان افتتاح شده اند و نظر سنجی ها از برتری حزب دموکرات مسیحی به رهبری آنگلا مرکل، صدر اعظم کنونی، حکایت دارند.

اما حمایت مردم آلمان از حزب دموکرات مسیحی آن قدر گسترده نیست که آن حزب به تنهایی اکثریت ٦٢٠ کرسی پارلمانی آن کشور را کسب کند.

یک نظر سنجی اخیر برای حزب دموکرات مسیحی ٣٨.٦ درصد آراء را پیشبینی کرده که به مراتب بیشتر از پیش بینی ٢٥.٨ درصد آراء حزب سوسیال دموکرات، رقیب اصلی دولت، است ولی برای تشکیل دولت بدون ائتلاف با حزبی یا احزابی دیگر کافی نیست.

نظرسنجی ها همچنین حکایت از آن دارند که حزب دموکراتهای آزاد، شریک کوچکتر حزب دموکرات مسیحی در دولت فعلی، ممکن است حد اقل پنج درصد کل آراء را به دست نیاورد و بدین ترتیب از داشتن کرسی پارلمانی محروم شود.

در این صورت، خانم مرکل شاید ناچار شود که با حزب سوسیال دموکرات به رهبری پیتر اشتاینبروک، یعنی رقیب اصلی خود، وارد ائتلاف شود.

احتمال دیگر این است که حزب سوسیال دموکرات با مجموعه ای از احزاب کوچک چپ میانه و سبز ائتلاف کند.

ممکن است تشکیل دولت جدید برای چند هفته عقب بیافتد تا مذاکرات مربوط به چگونگی ائتلاف با احزاب دیگر به نتیجه برسد.

آنگلا مرکل تا کنون دو دوره (هشت سال) صدر اعظم آلمان بوده است. دولت او در طول این هشت سال اقتصاد آلمان را از خطر بحران مالی غرب و خطر سقوط یورو در امان نگهداشته است.

پس از جنگ جهانی دوم، تنها دو صدر اعظم در آلمان برای دوره سوم انتخاب شده اند.

مطالب مرتبط