حزب مرکل 'پیشتاز انتخابات آلمان است'

خانم مرکل
Image caption خانم مرکل احتمالا به دنبال ائتلاف با رقیب اصلی خود، حزب سوسیال دموکرات خواهد رفت

نتایج نظرسنجی پس از رأی دادن در آلمان نشان می‌دهد که حزب دموکرات مسیحی به رهبری صدراعظم آنگلا مرکل پیشتاز انتخابات سراسری این کشور است، اما احتمالا نمی تواند ائتلاف مورد نظر خود را تشکیل دهد.

این نظرسنجی نشان می دهد که حزب دموکرات مسیحی حدود ۴۲ و نیم درصد آرا را کسب کرده است، اما حزب دموکراتهای آزاد، شریک فعلی دولت ائتلافی، ممکن است نتواند ۵ درصد آرای مورد نیاز برای ورود به پارلمان را به دست آورد.

خانم مرکل ممکن است ناچار شود با رقیب اصلی حزب خود، یعنی حزب سوسیال دموکرات ائتلاف کند که تخمین زده می شود حدود ۲۵ و شش دهم درصد آرا را کسب کند.

حزب سبزها احتمالا حدود ۸ درصد آرا و حزب کمونیست سابق، حزب چپ، ۸ و نیم درصد آرا را به دست خواهند آورد.

میزان مشارکت در این انتخابات از انتخابات سراسری پیشین بیشتر تخمین زده شده است.

به نظر می رسد که بیش از ۴۱ درصد واجدان شرایط در انتخابات شرکت کرده اند، در حالی که در انتخابات قبلی میزان مشارکت کمی بیش از ۳۶ درصد بود.

خانم مرکل برای همکاری با حزب سوسیال دموکرات در یک ائتلاف بزرگ ابراز آمادگی کرده است.

دو حزب در سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ هم دولت ائتلافی تشکیل داده بودند.

با این حال حزب سوسیال دموکرات کمتر برای مشارکت در دولت ائتلافی با حزب دموکرات مسیحی تمایل نشان داده است.

پیر اشتاین‌بروک، رهبر حزب سوسیال دموکرات در دولت ائتلافی قبلی با حزب خانم مرکل وزیر دارایی بود، اما گفت که دوباره مایل به چنین مشارکتی نیست.

سوسیال دموکرات ها بیشتر به تشکیل ائتلاف با حزب سبزها تمایل دارند، اما به نظر می رسد که آرای کافی برای چنین کاری را ندارند. آنها ائتلاف سه گانه با حزب چپ را رد کرده اند.

تحلیلگران می گویند که حزب سوسیال دموکرات احتمالا در نهایت به ائتلاف با حزب دموکرات مسیحی تن خواهد داد.