بازداشت رهبر حزب افراطی 'سپیده زرین' در یونان

پلیس یونان نیکوس میخالولیاکوس، رهبر حزب راست افراطی "سپیده زرین" را به اتهام ایجاد تشکیلاتی تبهکار بازداشت کرده است.

به جز او، نه عضو دیگر این حزب نئونازی، از جمله سه نفر که نماینده مجلس یونان بوده‌اند بازداشت شده‌اند. ایلیاس کاسیدیاریس، سخنگوی سپیده زرین نیز در میان بازداشت شدگان است.

بازداشت اعضای ارشد سپیده زرین پس از آن صورت می‌گیرد که پاولوس فیساس، یک فعال چپ‌گرا و خواننده رپ به دست کسی که تصور می‌شود عضو سپیده زرین بوده به قتل رسید.

حزب سپیده زرین گفته که در برابر این فشارها خواهد ایستاد و از اعضای خود خواسته در مقابل مقرهای پلیس آتن تجمع کنند.

هفته گذشته چندین افسر ارشد پلیس و مامور امنیتی به دلیل رابطه احتمالی با حزب سپیده زرین استعفا دادند یا منفصل از خدمت شدند.

در میان بازداشت‌شدگان اخیر سپیده زرین یک مامور پلیس نیز بوده است. او به عنوان محافظ در حزب فعالیت می‌کرده است.

حزب سپیده زرین از شعارها و نشان‌های فاشیستی در تبلیغات و تجمعات خود استفاده می‌کند.

اعضای این حزب متهمند که به طور نظام‌مند دست به اقدامات خشونت‌آمیز و جنایتکارانه می‌زنند. از جمله گفته می‌شود آنها به حملاتی علیه مهاجران خارجی دست می‌زنند.

مطالب مرتبط