پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تعطیلی دولت آمریکا کرکره بخش خصوصی را هم پایین می‌کشد

Image caption صاحب ایرانی یک رستوران در آمریکا، سی هزار همبرگر مجانی میان کارمندان دولت توزیع کرده است (عکس تزئینی است)

در حالی که اختلاف سیاستمداران در واشنگتن، دولت آمریکا را به تعطیلی کشانده است، ۷۰۰ هزار کارمند دولت، بدون حقوق خانه نشین شده اند.

با این همه ظاهرا تنها کارمندان دولت آمریکا نیستند که از تعطیلی متضرر می شوند.

مهرنوش پورضیایی خبرنگار بی بی سی فارسی در واشنگتن در این مورد گزارشی تهیه کرده است.

این گزارش در برنامه چشم انداز بامدادی رادیو بی بی سی پخش شده است.