پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جنگی که خاورمیانه را برای همیشه تغییر داد

۴۰ سال پیش در چنین روزی، با حمله سوریه و مصر به اسرائیل، جنگی آغاز شد که به جنگ یوم کیپور، جنگ رمضان و جنگ اکتبر معروف شده است. جنگی که حدود سه هفته طول کشید و هم مصر و هم اسرائیل ادعا می‌کنند در آن پیروز شدند. در مراسمی که به همین مناسبت امروز در قاهره، پایتخت مصر برگزار شد، نیروهای امنیتی و هواداران ارتش با طرفداران اخوان‌المسلمین درگیر شدند. بهرنگ تاج‌دین در گزارشش می‌گوید جنگ سال ۱۹۷۳ اعراب و اسرائیل جغرافیای سیاسی خاورمیانه را برای همیشه تغییر داد