نامزدی امامعلی رحمان به انتخابات پرزیدنتی رسماً ثبت شد

رحمان
Image caption کمیسیون مرکزی انتخابات و همه‌پرسی امامعلی رحمان را به عنوان نامزد در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد

کمیسیون مرکزی انتخابات و همه‌پرسی تاجیکستان امامعلی رحمان، رئیس جمهوری فعلی و رهبر حزب حاکم خلق دموکرات را به عنوان نامزد به انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد.

شیرمحمد شاهیان، رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و همه‌پرسی، روز چهارشنبه 9 اکتبر، شهادتنامه نامزد به انتخابات ریاست جمهوری را به سفر سفراف، معاون اول رهبر حزب خلق دموکرات و نماینده امامعلی رحمان تسلیم کرد.

به گفته آقای شاهیان، امامعلی رحمان از جانب اتحادیه جوانان، اتحادیه صنفی و حزب خلق دموکرات تاجیکستان به مقام رئیس جمهوری پیشنهاد شده و گروههای مبتکران این نهادها به طرفداری نامزدی آقای رحمان بیش از 222 هزار امضا جمع‌آوری کرده‌اند.

گفته می‌شود، به هنگام بررسی امضای جمع‌آوری شده 9 امضای جوانان زیر سن 18 سال کشف و باطل شدند.

همچنین اعلام شد که این کمیسیون فهرست 15 فرد اعتمادناک امامعلی رحمان را که شامل چهره‌های سرشناسی چون گلنظر کلدی، شاعر، نادر عادل اف، فیلسوف معروف و عبدالواحد شمال اف، رئیس پژوهشگاه فلسفه فرهنگستان علوم تاجیکستان شامل هستند، تأیید کرد.

امامعلی رحمان، رئیس جمهوری فعلی از ماه نوامبر سال 1992 تا به حال رهبر دولت تاجیکستان بوده و در انتخاباتهای ریاست جمهوری سالهای 1994، 1999 و 2006 پیروز‌ شده است.

در همین حال، رحمتالله زایراف، رهبر حزب مخالف سوسیال-دموکرات و حقوقدان سرشناس کشور، شرکت امامعلی رحمان را در انتخابات فعلی ریاست جمهوری مغایر به قانون اساسی ارزیابی کرده و می‌گوید که طبق آن یک فرد می‌تواند فقط برای دو دوره امور ریاست جمهوری را در دست داشته باشد.

بنا به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و همه‌پرسی، به استثنای آینهال بابانظراوا، نامزد مخالفان در انتخابات ریاست جمهوری، از نامزدهای دیگر امضای مورد نیاز به این کمیسیون وارد شده است.

در نظر است، بعد از ظهر چهارشنبه 9 اکتبر، کمیسیون مرکزی انتخابات و همه‌پرسی به طالب بخاری یف و عالم بابایف، نامزدهای احزاب کشاورزی و اصلاحات اقتصادی شهادتنامه نامزد به انتخابات ریاست جمهوری را توزیع کند.

مطالب مرتبط