ثبت سه نامزد دیگر برای شرکت در انتخابات تاجیکستان

کمیسیون مرکزی انتخابات و همه‌پرسی تاجیکستان
Image caption کمیسیون مرکزی انتخابات و همه‌پرسی سه نامزد دیگر انتخابات را ثبت کرد

کمیسیون مرکزی انتخابات و همه‌پرسی تاجیکستان اسامی سه نامزد دیگر برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری 6 نوامبر را ثبت کرد.

مسئولان این کمیسیون بعد از ظهر روز پنج‌شنبه‌ 10 اکتبر نامزدهای پیشنهاد شده از احزاب کمونیست، دموکرات و سوسیالیست را که گروههای مبتکران توانسته‌اند به طرفداری این نامزدها بیش 210 هزار امضا جمع‌آوری کنند، ثبت نام کردند.

شیرمحمد شاهیان، رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و همه‌پرسی، روز پنج‌شنبه‌ گواهینامه ثبت نام را به عبدالحلیم غفاراف، رهبر حزب سوسیالیست و نامزد از این حزب، سعیدجعفر عثمان اف، نامزد از حزب دموکرات و اسماعیل طلبک اف، نامزد کمونیستها برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را به آنها اعطا کرد.

همچنین آقای شاهیان امروز گواهینامه‌های افراد معتمد این نامزدها را که حدود 15 نفر بوده‌اند، در اختیار نامزدها گذاشت.

آقای شاهیان اعلام کرد که هر یکی از این سه نامزد بیش از 210 هزار امضای جانبدارانش را در اختیار کمیسیون گذاشته‌اند و مسئولان این نهاد امضاهای برخی از جانبداران این نامزدها، از جمله افراد زیر سن 18 سال را که طبق قانون اجازه شرکت در رأی دهی را نداشته‌اند، لغو کردند.

Image caption سعیدجعفر عثمان اف و عبدالحلیم غفاراف از جمله آنهایی بودند که امروز گواهینامه ثبت نامزدی را دریافت کردند

اسامی افرادی که ضمن امضا‌‌گذاری در فهرست ویژه سن و سال و یا شماره شناسنامه خود را ثبت نکرده‌اند، نیز لغو شده است. اما آقای شاهیان می‌گوید که با این وجود این سه نامزد شمار مقررشده امضاها را به کمیسیون پیشنهاد کرده‌اند.

تا امروز کمیسیون مرکزی انتخابات و همه‌پرسی تاجیکستان اسامی شش نفر از نامزدها برای شرکت در انتخابات را رسماً ثبت کرد. روز گذشته این کمیسیون به عنوان نامزد شماره یک رئیس جمهوری کنونی امامعلی رحمان را ثبت کرد.

بعد از ظهر دیروز هم کمیسیون مرکزی انتخابات و همه‌پرسی به طالب بخاری یف و عالم بابایف، نامزدهای احزاب کشاورزی و اصلاحات اقتصادی، شهادتنامه ثبت نامزدی به انتخابات ریاست جمهوری را تحویل داد.

اما آینهال بابانظراوا، نامزد مخالفان در انتخابات ریاست جمهوری، هنوز ثبت نام نشده است. به گفته مسئولان کمیسیون مرکزی انتخابات و همه‌پرسی، تیم او هنوز امضاهای جمع‌شده را به کمیسیهیون تحویل نداده است.

در جریان کارزار جمع‌آوری امضای جانبداران برای نامزدها تنها نمایندگان ستاد خانم بابانظراوا از ایجاد موانع در زمینه جمع‌آوری امضا شکایت کرده‌اند.

نمایندگان نامزدهای دیگر ثبت شده گفتند که در این راستا مشکلی نداشته‌اند.

مطالب مرتبط