رحمان از مردمش خواست برای ثبات کشور دعا کنند

رحمان
Image caption پرزیدنت رحمان گفته است که عید قربان از بهترین ارزشهای انسان‌پروری و مردم نوازی سرشار است

رئیس جمهور تاجیکستان مردم کشورش را با فرارسی عید قربان تبریک گفته و به مردمش تأکید کرد که در وقت ادای نماز عید “برای صلح و ثبات کشور” دعا کنند.

پیام امسال پرزیدنت رحمان به گونه سالهای قبلی از فضیلتهای این عید مذهبی یادآور شده و تأکید کرد که “این عید سعید تجسمگر اعتقاد، ایمان، غایه‌‌های نیکی و عدالت و انسان دوستی، رمز رحم و شفقت و مهربانی به اطرافیان می‌باشد”.

همچنین آقای رحمان گفته است که عید قربان سرشار از بهترین ارزشهای انسان‌پروری و مردم نوازی بوده و مردم تاجیکستان این عید را “در فضای ثبات سیاسی، پایداری و استواری وحدت ملی، جهد و تلاشهای سازنده و بنیادکارانه برای رسیدن به زندگی شایسته و اعمار جامعه دموکراتیک، حقوقبنیاد و دنیوی استقبال می‌گیرند”.

سپس رئیس جمهور تاجیکستان در پیام امسال خود مکرا به موضوع کمک به نیازمندان روی آورده و گفته است که “یکی از فضیلتهای اساسی عید قربان دست یاری دراز کردن به مسکینان و نیازمندان است”.

همه‌ساله برگزاری عید قربان با انجام مراسم حج موافق می‌شود و پرزیدنت رحمان نیز از این موضوع صرف نظر نکرده است. در سال جاری بیش از شش هزار ساکن تاجیکستان عازم زیارت مقدسات اسلام شده‌اند.

امامعلی رحمان در پیام خود به این موضوع اشاره‌ کرده و گفته است که “حاجی شدن معنای تنها به زیارت خانه خدا مشرف شدن را ندارد، بلکه تولد دوباره معنوی، تحکیم اخلاق حسنه، به دست آوردن پاکی روحانی و اخلاقی و نمونه انسان کامل شدن است”.

پرزیدنت رحمان اظهار باوری کرده است که حاجیان تاجیک “سهم ارزنده خویش را در تربیه اخلاقی جوانان و نورسان، به راه درست رهنمایی کردن آنها، اینچنین در کارهای سازندگی و بنیادکاری دریغ نخواهند داشت”.

به گفته رئیس جمهور تاجیکستان در این کشور همه شرایط برای آزادی وجدان فراهم شده و “تفکر مذهبی باید به تأمین پایداری استقلال کشور، رشد سریع اجتماعی و اقتصادی و ثبات سیاسی کشور مساعدت نماید”.

او افزود: “موسسه‌های دینی، از جمله مسجدها در شرایط جهان معاصر نه تنها مکان عبادت باشند، بلکه به مرکز فرهنگ و آداب، مکتب آدمیت و تربیت اخلاقی و معنوی مسلمانان تبدیل یابند”.

در رابطه به موضوع آموزش و پرورش آقای رحمان همچنینن گفته است، “از هر یک پدر و مادر طلب کرده می‌شود که مسئولیت و قرض خود را در نزد فرزندانشان درک کرده، به خاطر فراهم آوردن شرایط برای دانش‌اندوزی و تربیت سالم آنها کوشش نمایند”.

"شکرانه کنیم"

در پایان پیام تبریکاتی خود آقای رحمان مسلمانان کشور را مجددا به شکرگزاری دعوت کرده و گفته است که “به قدر نعمت بی‌بهای دولت آزاد و صاحب‌اختیار، صلح و ثبات سیاسی و سرزمین آباد و زیبای خود رسیم و شکرانه آنها را به جا آریم”.

وی همچنین تأکید کردست که “مسلمانان کشورمان تمام رکنهای دین مبین اسلام را آزادانه اجرا می‌نمایند، زیرا قانون‌‌گذاری دولت دموکراتیمان آزادی اعتقاد و وجدان را همچون جزء ترکیبی حقوق و آزادیهای انسان و شهروند کفالت می‌دهد”.

با تصمیم شورای اسلامی تاجیکستان روز عید قربان 15 اکتبر مقرر شده است. معمولاً روز عید قربان با برگزاری نماز عید در مساجد کشور آغاز شده و سپس ساکنان به عیادت پیوندان خود می‌روند.

قربانی و تهیه خانهای عیدانه از رکنهای دیگر برگزاری عید قربان است. آقای رحمان به این موضوع نیز اشاره‌ کرده و گفته که “قربانی رمز صداقت و وفاداری و ایمان و تقوی به خدای تعالی می‌باشد”.

معمولاً همه‌ساله در آستانه برگزاری جشنهای مذهبی در بازارهای تاجیکستان بالاروی قیمت مواد خواربارا مشاهده می‌شود. ولی امسال این موضوع چندان حساس نبوده است.

مطالب مرتبط