پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مروارید؛ از زمان امپراتوری روم تا به امروز در موزه ویکتوریا و آلبرت لندن

مروارید موضوع یک نمایشگاه جدید در موزه ویکتوریا و آلبرت لندن است. مروارید دارای تاریخچه جذابی ست که از زمان امپراتوری روم تا به امروزادامه دارد. این موزه پاییز امسال با همکاری موزه قطر نمایشگاهی از منشاء مروارید در کشورهای حاشیه خلیج فارس و همچنین سابقه مروارید از اوایل امپراتوری روم تا به امروز را به نمایش گذاشته است.

آناهیتا شمس گزارش می دهد.