هزاران شهروند گرسنه سوریه در حال فرار از حومه دمشق هستند

Image caption ساکنان گرسنه معظمیه درحال فرار از این منطقه هستند

بعد از پایان محاصره منطقه معظمیه در حومه دمشق هزاران شهروند سوری در حال فرار از این منطقه هستند.

معظمیه که در حومه دمشق واقع شده، از ماه مارس تاکنون تحت محاصره و بمباران نیروهای دولتی قرار داشته است و مردم آن با قحطی و گرسنگی دست به گریبان بوده اند.

ارتش سوریه قبلا گفته بود که مناطق تحت کنترل شورشیان مانند معظمیه یا باید تسلیم شوند و یا مردم آن گرسنگی بکشند.

قحطی در این مناطق چنان وخیم بود که روحانیان با صدور فتوا خوردن گوشت سگ، گربه و الاغ را برای مردم جایز دانستند.

لیزدوست خبرنگار بی بی سی در منطقه می گوید که بعضی از آن ها اشک می ریختند و بعضی دیگر به روی صندلی چرخدار حمل می شدند. از وضع مردم به خوبی معلوم بود که دوران بسیار سختی را پشت سرگذاشته اند.

خبرنگار بی بی سی هم چنین گزارش می دهد که آثار گرسنگی، ضعف و بیماری در بسیاری از مردم دیده می شد و به نقل از یک زن می گوید که برای زنده ماندن علف می خوردند و مدت نه ماه است که رنگ نان را ندیده اند.

حدود بیست دستگاه اتوبوس منتظر بردن مردم به مناطق تحت کنترل دولت بودند.

مردان از پیر و جوان در صف جداگانه ای ایستاده بودند تا قبل از عزیمت به سوالاتی که از آن ها در مورد همکاری با شورشیان می شد، پاسخ دهند

سازمان ملل و سازمان های امداد ماه هاست که درخواست ارسال کمک به مردم معظمیه را داشتند.

وزیر امور اجتماعی سوریه که برتخلیه مردم از این منطقه نظارت داشت شورشیان را مسبب وخامت اوضاع منطقه دانست اما به گفته شورشیان نیروهای دولتی سعی داشتند با محاصره و قحطی، آن ها را وادار به تسلیم کنند.

به گفته خبرنگار بی بی سی انتظار می رود که با خروج مردم از این منطقه درگیری بین شورشیان و نیروهای دولتی شدت پیدا کند.

مطالب مرتبط