چهار گروگان آزاد شده فرانسوی به کشورشان برگشتند

Image caption شهروندان آزاد شده فرانسوی در فرودگاه نظامی پاریس

چهار شهروند فرانسوی که سه سال پیش در نیجر به گروگان گرفته شده بودند، امروز چهارشنبه ۳۰ اکتبر پس از آزادی وارد یک فرودگاه نظامی در حومه پاریس شدند.

فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه شخصا از آنها در فرودگاه استقبال کرد.

این چهار شهروند فرانسوی ،در سپتامبر سال ۲۰۱۰ توسط پیکارجویان وابسته به شبکه القاعده به گروگان گرفته شدند.

شاخه آفریقایی القاعده مسئولیت این گروگان گیری را به عهده گرفته بود.

این چهار نفر که برای یک شرکت فرانسوی در یک معدن اورانیوم کار می کردند، درصحرای شمال مالی، کشور همسایه نیجر،نگهداری می شدند.

همزمان با آزادی این چهار نفر پس از سه سال اسارت، شایعاتی در مورد پرداخت بیست میلیون یورو ازسوی فرانسه به گروگان گیرها برسر زبان ها افتاده است.

اما وزیر دفاع فرانسه این شایعات را رد کرده و می گوید که آزادی آنها بدون دخالت نظامی یا پرداخت باج صورت گرفته است.

به گفته خبرنگاران محتمل به نظر نمی رسد که فرانسه مستقیما باج پرداخته باشد اما غیر مستقیم قول و یا ضمانت هایی داده است.

مطالب مرتبط