پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

يوکیا آمانو: از زمان به قدرت رسیدن حسن روحانی، رویکرد ایران مثبت شده است

يوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، می گوید که ایران گفت و گوهایش با آژانس را به مذاکرات سیاسی خود با گروه پنج به علاوه یک گره نزده است. او در یک سخنرانی در آمریکا گفته از زمان به قدرت رسیدن حسن روحانی، رویکرد ایران مثبت شده است و آقای آمانو تغییرات جدید را قابل ملاحظه خوانده است.

هادی نیلی از واشنگتن گزارش می دهد.