برگزاری انتخابات کوزوو در میانه خشونت و تنش قومی

Image caption یکی از کارکنان سازمان امنیت و همکاری اروپا در حال ترک حوزه رای گیری پس از حمله

انتخابات در کوزوو در میانه تنش قومی و خشونت برگزار شد.

مردانی نقاب دار باعث بسته شدن زودهنگام صندوق های اصلی رای در شهرهایی شدند که جمعیت آن از اقوام صرب و آلبانیایی تبار هستند.

این مردان به زور وارد ساختمان هایی در شمال میترویچا شدند، صندوق های رای را خرد کردند و گاز اشک آور شلیک کردند.

برای اولین بار قوم صرب تشویق به شرکت در این انتخابات شده بودند اما با نزدیک شدن به پایان ساعات رای گیری نگرانی هایی از پایین بودن نرخ مشارکت به وجود آمد.

اعتبار و مشروعیت

سازمان امنیت و همکاری اروپا برای برگزاری انتخابات کمک های فنی ارائه کرده است اما در پی حملات در شمال میترویچا، این سازمان تمام کارکنان خود را از حوزه های رای این منطقه خارج کرد که عملا به پایان رای گیری منجر شد.

کرستمیر پانتیک، یکی از نامزدهای انتخابات شهرداری، حمله مردان نقاب دار را اینگونه توصیف کرده است: " شروع کردند به خرد کردن صندوق های رای، برگه های رای را بیرون می ریختند و به اعضای کمیسیون انتخابات توهین می کردند، یک زن مسن هم به شدت زخمی شد چون یکی از آنها با صندلی به او حمله کرد. شنیدیم که زن دیگری هم مجروح شده و پایش شکسته است. همین نشان می دهد که حمله کنندگان چقدر از خیره سر و وحشی بودند."

دولت صربستان و کوزوو هر دو تلاش کرده اند مشارکت بالا در انتخابات را تشویق کنند اما خبرنگاران می گویند صندوق های رای سوت و کور بوده است.

برخی از صرب های کوزوو نگران بوده اند که با رای دادن به کشور مستقل کوزوو اعتبار و مشروعیت ببخشند. کوزوو در سال ۲۰۰۸ به صورت یک جانبه از صربستان اعلام استقلال کرد.

این اقدام با حمایت اکثریت جمعیت آلبانیایی کوزوو انجام شد اما صرب ها نیز در این کشور اقلیتی دارند.

برای اولین بار دولت بلگراد از جمعیت صرب کوزوو خواسته بود در انتخابات شهری کوزوو شرکت کنند.

صندوق های رای ساعت ۶ صبح به وقت گرینویچ باز و ۱۲ ساعت بعد بسته شدند.

گای دو لونی، خبرنگار بی بی سی در میترویچا می گوید دولت بلگراد تاثیر قابل توجهی بر اقلیت صرب شمال کوزوو دارد با این همه تنها کسانی که پای صندوق های رای دیده می شدند آلبانیایی تبارها بودند.

به گفته خبرنگار بی بی سی اگر مشارکت صرب ها زیاد نباشد، انتخابات مشروعیت چندانی نخواهد داشت و این خود ضربه ای به دولت در بلگراد است که بر عادی سازی روابطش با کوزوو سرمایه گذاری زیادی کرده است.