پیروزی دموکراتها در دو انتخابات محلی در آمریکا

نامزدهای حزب دموکرات آمریکا انتخابات شهرداری نیو‌یورک و همچنین فرمانداری ایالت ویرجینیا را برده‌اند.

بیل د بلازیو، نامزد حزب دموکرات در نیو‌یورک، با رای اکثریت مردم جایگزین مایکل بلومبرگ به عنوان شهردار خواهد شد.

آقای د بلازیو که ۷۳ درصد آرا را کسب کرد، گفت که مردم بزرگترین شهر آمریکا طی کردن مسیری "پیشرو" را انتخاب کرده‌اند و قول داد که با نابرابری درآمد در شهر نیو‌یورک به عنوان اولویت کاری خود، مقابله کند.

پیش از تغییر انتخاباتی امروز، شهرداری نیو‌یورک به مدت بیست سال در دست نمایندگان حزب جمهوری‌خواه بوده است.

در انتخابات فرمانداری ایالت ویرجینیا نیز تری مکولیف از حزب دموکرات، کن کوچینلی، نامزد جمهوری خواهان را در رقابتی تنگاتنگ شکست داد و فرماندار آن ایالت شد.

آقای مکولیف ۴۷ درصد آرا را کسب کرد و آقای کوچینلی، که به جناح راست جمهوری‌خواهان نزدیک است ۴۵ درصد آرا را آن خود کرد.

ویرجینیا که به طور سنتی ایالتی طرفدار جمهوری‌خواهان بوده است در سالهای اخیر دچار تغییر جمعیتی به نفع دموکراتها شده است.

این ایالت در دو انتخابات ریاست جمهوری گذشته به باراک اوباما نامزد حزب دموکرات رای داد و اینک فرماندار جدی آن نیز دموکرات خواهد بود.

در ایالت نیو جرسی، کریس کریستی فرماندار فعلی، که به جناح "چپ" حزب جمهوری‌خواه تعلق دارد به راحتی برنده انتخابات شد و فرماندار آن ایالت باقی خواهد ماند.