آغاز عملیات خروج میله‌های سوخت اتمی از نیروگاه فوکوشیما

مهندسان هسته‌ای در ژاپن در تدارک خارج کردن میله‌های سوخت اتمی از نیروگاه هسته‌ای آسیب دیده فوکوشیما هستند.

بیش از یکهزار میله سوخت اتمی باید از واحد ۴ نیروگاه تخریب شده خارج شوند تا خطر ادامه پرتوزایی کاهش یابد.

نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما در ماه مارس سال ۲۰۱۱ در اثر زلزله و سونامی به شدت آسیب دید و مواد پرتوزا به محیط اطراف نشت کرد.

خارج کردن میله‌های سوخت اتمی به دلیل خطرات نشت بیشتر مواد پرتوزا از نیروگاه فوکوشیما بیش از دو سال تاخیر داشته است.

میله‌های سوخت اتمی استوانه‌های فلزی چهار متری هستند که حاوی سوخت اورانیوم بوده و احتمال می‌رود که تعدادی از آنها در اثر زلزله آسیب دیده باشند.

میله‌های سوخت اتمی به عنوان یک اصل ایمنی همیشه در داخل آب نگهداری می‌شوند. خروج آنها از آب و تماس آنها با هوا می‌تواند سبب پرتوزایی غیر‌قابل کنترل شود.

بدین ترتیب عملیات خارج کردن میله‌های سوخت عملیاتی سخت و طاقت فرسا خواهد بود.

یک مقام وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن گفته است میله‌های سوخت در گروههای بیست و دو تایی در محفظه‌های بزرگ پر از آب توسط جرثقیل از نیروگاه خارج خواهند شد.

خارج کردن هر گروه بین هفت تا ده روز طول خواهد کشید.

پس از پایان یافتن عملیات خروج میله‌های سوخت اتمی از واحد ۴ نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما، میله‌های سوخت واحدهای ۱, ۲ و ۳ نیز باید خارج شوند.

واحد ۳ نیروگاه فوکوشیما به شدت آسیب دیده و نشت مواد پرتوزا به داخل اقیانوس آرام همچنان ادامه دارد.

مطالب مرتبط