پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تخلیه کارکنان سابق تلویزیون دولتی یونان از ساختمان این تلویزیون

صبح امروز پلیس یونان با یورش به ساختمان تلویزیون دولتی ِ تعطیل شده‌ی ِ این کشور، کارکنان سابق این تلویزیون را از ساختمان تخلیه کرد. شماری از ۲۶۰۰ کارمند این شبکه که در پی سیاست های ریاضتی کارشان را از دست داده اند، برای ۵ ماه گذشته این ساختمان را به اشغال خود در آورده بودند.

فرداد فرحزاد گزارش می دهد.