تاکید امداد رسانان به مقابله با تغییرات اقلیمی در اجلاس ورشو

Image caption کمیته اضطراری فجایع طبیعی بریتانیا از اجلاس سازمان ملل خواسته است که با کاهش سریع در میزان تولید گازهای گلخانه ای موافقت کند

کمیته اضطراری فجایع طبیعی بریتانیا در آستانه هفته دوم مذاکرات سازمان ملل در خصوص تغییر آب و هوا خواستار توجه بیشتر دولتها به مقابله با تغییر آب و هوا و آثار طبیعی آن شده است.

کمیته اضطراری فجایع طبیعی که شامل ١٤ سازمان خیریه امداد رسان است، گفته است که توفان هایان نمایی از آینده ای بوده است که میلیونها نفر را گرفتار خواهد کرد.

این کمیته از اجلاس سازمان ملل در ورشو، پایتخت لهستان، خواسته است که با کاهش سریع در میزان تولید گازهای گلخانه ای موافقت کند.

این در حالی است که مذاکره کنندگان می گویند تسریع در سیاستگذاری برای کاهش تولید گازهای گلخانه ای غیر محتمل است چون انتظار توافقی گسترده و جهانی در این خصوص تا سال ٢٠١٥ وجود ندارد.

سازمانهای عضو کمیته اضطراری فجایع طبیعی بریتانیا می گویند حوادثی چون توفان هایان نشانه ای از آثار سوء گرمایش کره زمین در اثر انتشار گازهای گلخانه ای هستند.

مکس لاوسن از سازمان خیریه آکسفم می گوید توفان هایان باید زنگ بیداری برای مذاکره کنندگانی باشد که تاخیر و عدم قطعیت در تصمیم گیری خود را کنار بگذارند.

او می گوید "تصاویری را که از فیلیپین دیده ایم یادآور این واقعیت هستند که تغییر آب و هوا چیزی انتزاعی نیست، بلکه واقعیتی است که مردم فقیر برای مقابله با آن نیاز به کمک دارند."

روز دوشنبه گذشته، پس از گذر توفان هایان از فیلیپین، یب سانو، نماینده دولت آن کشور در اجلاس ورشو در سخنرانی خود خواستار اقدامی عاجل شد.

مذاکره کنندگان برای قربانیان این توفان سه دقیقه سکوت اعلام کردند اما توافقی برای کاهش تولید گازهای گلخانه ای حاصل نشده است.

برخی ناظران می گویند که به دلیل مشکلات عدیده رسیدن به توافق عمومی، انتظار نمی رود که دولتهای مختلف تا سال ٢٠١٥ بر سر مقابله با پدیده گرم شدن کره زمین و آثار سو اقلیمی آن تصمیم گیری جدی کنند.

مطالب مرتبط