مراجعه ژاپن به یک نهاد بین المللی در پی اختلاف در دریای شرق چین

جزایر مورد مناقشه
Image caption این ناحیه اخیرا اهمیت بالقوه زیادی یافته است

ژاپن از یک نهاد وابسته به سازمان ملل که وظیفه آن نظارت بر هوانوردی غیرنظامی است خواسته که بررسی کند آیا ناحیه تازه ایجاد شده توسط چین به نام "حریم شناسایی دفاع هوایی" پروازهای مسافری را به خطر می اندازد یا نه.

پیشتر آمریکا از خطوط هوایی اش خواسته بود هنگام پرواز در این منطقه دولت چین را مطلع کنند.

ناحیه مورد مناقشه در دریای شرق چین در روزهای اخیر محل قدرت نمایی هواپیماهای جنگی بوده است.

چین گفته بود هیچ هواپیمایی چه نظامی چه غیرنظامی نباید بدون اطلاع وارد این حریم شود. ناحیه ای که شامل چند جزیره است که از سال ۱۹۶۰ در کنترل ژاپن بوده.

ابتدا آمریکا با به پرواز درآوردن بم افکن های ب ۵۲ که البته مجهز به بمب نبودند آن را نقض کرد. بعد ژاپن هم جنگنده هایش در آنجا به پرواز درآورد.

چین صبح جمعه گفت که جنگنده های هواپیماهای نظامی آمریکا و ژاپن را زیر نظر گرفته اند.

اما وقتی نوبت به هواپیماهای غیرنظامی می رسد محاسبات کمی تغییر کرده.

آمریکا جمعه شب گفت که انتظار دارد هواپیماهای غیرنظامی مقررات چین در حریم دفاع هوایی را رعایت کنند.

البته آمریکا تاکید کرد که این به معنی پذیرش خواسته های چین در ناحیه ای که مورد مناقشه چین، ژاپن، تایوان و کره جنوبی است نیست.

خطوط هوایی سنگاپور، کوانتاس استرالیا و کره جنوبی هم گفتند که مقررات چین را رعایت خواهند کرد.

اما ژاپن از شرکت های هواپیمایی اش خواسته به آن توجهی نکنند.

این کشور روز شنبه به یک نهاد بین المللی مراجعه کرد.

ژاپن از سازمان بین المللی هوانوردی غیرنظامی وابسته به سازمان ملل خواست بررسی کند که آیا اقدام چین نظم و ایمنی پروازهای بین المللی در ناحیه را به خطر می اندازد یا نه.

این سازمان فقط می تواند توصیه های غیرالزام آور صادر کند. اما ژاپن ظاهرا امیدوار است نظارت شدیدتری بین المللی باعث عقب نشینی چین شود.

چین می گوید هدف ایجاد این حریم دفاعی جلوگیری از ورود هواپیماهای نظامی ژاپن به منطقه ای است که به درستی به چین تعلق دارد.

این حریم از جمله جزایری را در بر می گیرد که مورد مناقشه چین و ژاپن است.

کنترل این جزایر رسما در اختیار ژاپن است اما در سال های اخیر به دلیل نزدیکی به خطوط مهم کشتیرانی، نواحی ماهیگیری و به طور بالقوه برخورداری از ذخایر سوخت های فسیلی باعث افزایش تنش شده.

مطالب مرتبط