پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بمبگذاری انتحاری؛ حمله به وزارت دفاع یمن

صنعا، پایتخت یمن صحنه انفجار مرگبار یک خودروی بمبگذاری بود. حمله انتحاری مقابل ساختمان وزارت دفاع و بیمارستان داخل آنجا رخ داد. و بعد افراد مسلح که یونیفرم نظامی به تن داشتند شروع به شلیک کردند. بیش از 50 نفر کشته شدند، از جمله تعدادی از پرسنل پزشکی و بیماران. جزییات بیشتر از سعیده هاشمی :