برکناری سیاستمدار قدرتمند کره شمالی تایید شد

Image caption جَنگ سونگ تِک در اغلب تصاویر کنار رهبر جوان کره شمالی دیده می شد.

کره شمالی برکناری جَنگ سونگ تِک، شوهر عمه رهبر این کشور را تایید کرد.

به گزارش خبرگزاری رسمی این کشور،جَنگ سونگ تِک "اقدامات مجرمانه" مرتکب شده است.

جَنگ سونگ تِک یکی از مصلحان اقتصادی کره شمالی پنداشته می شد و عموما در مذاکرات با چین، تنها متحد کره شمالی شرکت داشت.

برکناری این سیاستمدار بزرگترین تغییر اساسی در راس هرم قدرت در کره شمالی از زمان رهبری کیم جون اونگ است.

بر اساس گزارش هایی از کره جنوبی، دو نفر از مشاوران بسیار نزدیک او نیز به اتهام فساد اعدام شده اند.

خبرگزاری رسمی کره شمالی گفته است تصمیم به برکناری جَنگ سونگ تِک بعد از ملاقات کمیته اجرایی حزب کمونیستی کارگر در این کشور گرفته شده است.

به گزارش این خبرگزاری "گروه جَنگ سونگ تِک مرتکب اقدامات ضد حزبی و ضد انقلابی شده است تا در اتحاد و هماهنگی حزب رخنه ایجاد کند."

بنا به همین گزارش "جَنگ سونگ تِک به وفاداری به حزب و رهبر تظاهر می کرد، اما به اقداماتی تفرقه افکنانه آلوده بود و رویای متفاوت از رویای حزب می پروراند و پشت صحنه در معاملاتی دست داشت."

روز شنبه گزارش شده بود که تلویزیون دولتی کره شمالی تصاویر مربوط به جَنگ سونگ تِک را از یک مستند حذف کرده است.

جَنگ سونگ تِک پیشتر از مقام های ارشد حزب حاکم و کمیسیون ملی دفاع کره شمالی بود.

کیم جونگ اون در سال ۲۰۱۱ پس از مرگ پدرش، کیم جونگ ایل به رهبری کره شمالی رسید.

جَنگ سونگ تِک با خواهر بزرگتر رهبر پیشین کره شمالی ازدواج کرده بود.

او اغلب در تصاویر در کنار رهبر کره شمالی دیده می شد و از نظر تحلیل گران قدرت اصلی در کشور را در دست داشت.

با این همه، و علیرغم ارتباط خانوادگی با حلقه قدرت،جَنگ سونگ تِک پیشتر هم هدف خشونت و حذف قرار گرفته است. او در سال ۲۰۰۴ کاملا از انظار عمومی حذف شد. یک گزارش در آن زمان به نقل از سرویس امنیتی کره جنوبی آقای جانگ را تحت حصر خانگی دانسته بود.

برخی گزارش های دیگر عنوان کرده بودند او برای "بازآموزی" حزبی فرستاده شده است.