پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سفرنامه گرجستان: انگور چینی و شراب‌گیری

Image caption گرجی‌ها معتقدند که اولین شراب‌‌های جهان در این کشور ساخته شده است

در بخش آخر سفرنامه‌های ما از گرجستان، همکارم علی همدانی سری زده به تاکستانی در خارج از تفلیس، تا از نزدیک صنعت مشهور شراب‌گیری این کشور را ببیند.

آنطور که علی در گزارشش می‌گوید، تکنیک‌های شراب‌گیری گرجی‌ها شباهت بسیاری به فنون شراب‌گیری در ایران دارد - البته در دورانی که شراب‌گیری هنوز در ایران رایج بود.

سفرنامه گرجستان هر هفته از چشم انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود.