سفرنامه گرجستان: انگور چینی و شراب‌گیری

9 دسامبر 2013 - 18 آذر 1392 به روز شده در 11:43 گرينويچ

گرجی‌ها معتقدند که اولین شراب‌‌های جهان در این کشور ساخته شده است

در بخش آخر سفرنامه‌های ما از گرجستان، همکارم علی همدانی سری زده به تاکستانی در خارج از تفلیس، تا از نزدیک صنعت مشهور شراب‌گیری این کشور را ببیند.

آنطور که علی در گزارشش می‌گوید، تکنیک‌های شراب‌گیری گرجی‌ها شباهت بسیاری به فنون شراب‌گیری در ایران دارد - البته در دورانی که شراب‌گیری هنوز در ایران رایج بود.

سفرنامه گرجستان هر هفته از چشم انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود.