فرار ده‌ها زندانی از زندانی در بغداد

مقام‌های عراق می‌گویند نزدیک به سی متهم به اقدامات تروریستی از زندانی در شمال بغداد فرار کرده‌اند.

پلیس عراق گفته است که عملیات جست‌و‌جوی این افراد آغاز شده است.

زندانیان پس از کشتن نگهبان دست به فرار زدند. پلیس عراق گفته گروهی از فراریان را بازداشت کرده و چند نفر نیز کشته شده‌اند.

گزارش شده که این زندانی‌ها لباس سربازهای ارتش را پوشیده بودند که این احتمال را مطرح کرده که از داخل زندان به این افراد کمک شده است.

در ماه ژوئیه پیکارجویان سنی، صدها پیکارجو را از دو زندان در بغداد فراری دادند.

گروه موسوم به "القاعده عراق و شام" مسئولیت حمله به این دو زندان را پذیرفت و ادعا کرد که نزدیک به پانصد پیکارجو زندانی را فراری داده است.

طبق گزارش‌ها، رهبران بلندپایه القاعده و سایر گروه‌های جهادی در میان زندانیانی بودند که گریختند.

مطالب مرتبط