پارلمان تاجیکستان هیات جدید کابینه را تایید کرد

پارلمان تاجیکستان حق نشر عکس BBC World Service
Image caption پارلمان تاجیکستان فرمانهای امامعلی رحمان، رئیس جمهوری این کشور، در باره انتصاب حکومت جدید را تأیید کرد

پارلمان تاجیکستان فرمانهای امامعلی رحمان، رئیس جمهوری این کشور را در مورد منحل کردن حکومت قبلی و تعیین حکومت جدید را بدون بحث و بررسی و با اکثر کل ‌ آرا تأیید کرد.

در جلسه مشترَک غیرنوبتی مجالس ملی و نمایندگان پارلمان تاجیکستان که روز دوشنبه 16 دسامبر دایر شد، جمعه دولتف، مشاور رئیس جمهوری در مسائل حقوقی و نماینده رئیس جمهور در مجالس سفلا و علیای پارلمان، 43 فرمان آقای رحمان را به طور علیحده قرائت و برای بررسی به نمایندگان پارلمان پیشنهاد کرد.

بر اساس ماده 74 قانون اساسی تاجیکستان، پس از انتخاب رئیس جمهوری جدید، ماموریت نخست‌وزیر، معاونان او، وزیران و رؤسای کمیته‌ها پایان یافته و باید کابینه جدید تعیین شود.

امامعلی رحمان که در انتخابات ریاست جمهوری 6 نوامبر 2013 با کسب 83.6 درصد ‌ آرا در میان 5 رقیب پیروز‌ شد، برای چهارمین دوره بر کرسی ریاست جمهوری نشست.

ناظران بین‌المللی از قرایند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان انتقاد کرده و آن را غیرشفاف و غیردمکراتیک ارزیابی کردند.

هیات ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در این زمینه از فراهم نشدن شرایط برای شرکت مهاجران کاری تاجیک در خارج از کشور برای جمع‌آوری امضا به طرفداری از نامزدها به مقام رئیس جمهوری و به عدم رقابت جدی میان نامزدهای در این انتخابات و در مرکز توجه قرار گرفتن نامزد حزب حاکم خلق دموکرات در کارزار انتخاباتی، ایراد گرفته بود.

اما هیئت ناظران از جرگه کشورهای همسود انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان را آزاد، شفاف و دمکراتیک خواند.

از 19 نوامبر سال جاری تغییرات کادری در حکومت تاجیکستان شروع شد و نخست مطلوبخان دولتف، معاون اول نخست‌وزیر از مقامش برکنار و به این سمت دولتعلی سعیدف، رئیس کمیته دولتی اموال و سرمایه‌گذاری و از خویشاوندان آقای دولتف منصوب شد.

روز 23 نوامبر سال جاری رئیس جمهور رحمان ضمن صدور فرمانی دیگ عاقل عاقلف را که از سال 1999 به بعد نخست‌وزیر تاجیکستان بود، از این مقام برکنار و قاهر رسول زاده، رئیس ولایت سغد را جا‌نشین او کرد.

به هنگام تأیید آقای رسول زاده به مقام نخست‌وزیر در جلسه پارلمان هیچ نماینده‌ای در باره او و یا در باره دورنمای فعالیت حکومت جدید تاجیکستان سؤال یا سخنرانی نکرد.

به هنگام تعیین قاهر رسول زاده به مقام نخست‌وزیری، کارشناسان این سمت را بار دیگر “نمایشی” خوانده و تأکید داشتند که آقای رسول زاده که به توسعه ولایت سغد موفق شده بود، در مقام نخست‌وزیری دستش باز نخواهد بود و بعید است به دستاوردهای چشمگیری نایل شود.

معاونان نخست‌وزیر، 14 وزیر و 3 رئیس کمیته‌ های دولتی نیز بدون بررسی و با اکثر کل آرای نمایندگان پارلمان تأیید شدند.

در حالی که نپوتیسم یا خویشاوندسالاری و محل گرايی از انتقادهای همیشگی علیه حکومت رحمان بوده است، این بار نیز آقای رحمان عمدتا افراد نزدیک به خود را در کابینه جدید منصوب کرده است.