'ارعاب دولتی' با آدم ربایی در سوریه

Image caption به گفته این گروه حقیقت یاب، بسیاری از خانواده های این ناپدیدشدگان از این که جویای مکان گمشدگان خود باشند، می ترسند.

محققان سازمان ملل متحد می گویند دولت سوریه از آدم ربایی نظام یافته شهروندان برای ارعاب آنها استفاده می کند.

به گفته گروه حقیقت یاب حقوق بشر سازمان ملل متحد، دولت سوریه از آدم ربایی به عنوان بخشی از پیکار گسترده خود برای ارعاب غیرنظامیان بهره می جوید.

بر اساس این گزارش، هزاران نفر در سوریه ربوده شده که اثری از بسیاری از آنان هرگز به دست نیامده است و نویسندگان گزارش گستردگی این مسئله را درحدی می دانند که می تواند در حکم جنایت علیه بشریت به شمار آید.

در گزارش این گروه حقیقت یاب آمده که برخی از گروه های مخالف دولت نیز شروع به گروگانگیری کرده اند که از نظر نویسندگان، نقض حقوق بشر محسوب می شود.

گروه های شورشی همچون حکومت اسلامی عراق و شام که با القاعده ارتباط دارد آدم ربایی و اداره زندان های مخفی را آغاز کرده اند.

'حمله سازمان یافته'

اسناد و شواهد این گزارش از طریق افسران سابق ارتش سوریه که بعدها به دولت پشت کردند و نیز از سوی خانواده قربانیان مفقود به دست آمده است.

پژوهشی که کمیسیون بین المللی مستقل برای رسیدگی درباره جمهوری عرب سوریه انجام داده می گوید: "ناپدیدشدن های اجباری" بخشی از پیکار گسترده ایست که برای ایجاد وحشت و ارعاب غیرنظامیان به کار گرفته می رود.

بر این اساس "دلایل منطقی برای دست داشتن نیروهای دولتی سوریه در این "ناپدیدشدن های اجباری" به عنوان بخشی از حملات روشمند و گسترده علیه غیرنظامیان وجود دارد و به همین دلیل چنین اقدامی جنایت علیه بشریت به شمار می آید."

به گفته این گروه حقیقت یاب، بسیاری از خانواده های این ناپدیدشدگان از این که جویای مکان گمشدگان خود باشند، می ترسند.

یموگن فولکس خبرنگار بی بی سی در ژنو اهیمت این گزارش را در "ظهور یک الگوی مشخص در استفاده از ناپدیدشدن های اجباری" می داند.

مردان جوانی که در آغاز درگیری های سوریه در تظاهرات ضد دولتی شرکت می کردند به صورت سازمان یافته بازداشت می شدند و دیگر هرگز پیدا نمی شدند.

از آن زمان دامنه این ناپدیدشدن ها گسترده تر شده و حتی غیرنظامیانی ساکن در مناطق تحت کنترل مخالفان و یا خدمه پزشکی که به درمان مجروحان می پردازند را نیز شامل می شود.

تعداد کمی از این خانواده ها جنازه بستگان خود را با نشانه های روشن شکنجه را بر بدن، دریافت کرده اند. اغلب هیچ اطلاعاتی درباره دلیل دستگیری و یا مرگ قربانی به خانواده داده نمی شود.

برآورد می شود که بیش از صدهزار نفر در درگیری های سوریه کشته شده اند و بیش از ۲ میلیون نفر شهروندان آن، که نیمی کودک هستند، از کشور فرار کرده اند.