پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وضعیت زندان‌ها در قزاقستان

در دو دهه گذشته، قزاقستان شاهد پیشرفت‌های زیادی در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی بوده است. اما سازمان‌های حقوق بشری، وضعیت در زندان‌های آن‌کشور را نگرا‌ن‌کننده می‌خوانند و بارها از شکنجه زندانیان توسط زندانبان‌ها انتقاد کرده اند. دولت قزاقستان این انتقادها را نمی‌پذیرد و می‌گوید که اصلاحاتی را در نظام زندان‌ها بمیان آورده است.

ریحان دمتری خبرنگار بی بی سی در امور آسیای میانه گزارشی ویژه تهیه کرده است در مورد وضعیت زندان‌ها در قزافستان