پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آوای جنگ (۱): آغاز جنگ؛ موسیقی در جنگ جهانی دوم

با موسیقی می‌شود گویشوران زبانی مشخص را مخاطب قرار داد و بر آنها تأثیر گذاشت.

این موضوع در زمان‌های حساسی مثل جنگ برجسته‌تر می‌شود. مثل جنگ جهانی دوم که در بریتانیا ژانر ویژه‌ای پدید آورد.

در مجموعه 'آوای جنگ'، که بخش نخست آن را اینجا می‌شنوید، مهرداد دانشجو به نقش موسيقی در بریتانیای جنگ جهانی دوم نگاه می‌كند. در اين بخش می‌شنوید که موسيقی چگونه به استقبال جنگ جهانی دوم رفت.

این گزارش از برنامه چشم‌انداز بامدادی رادیوی بی‌بی‌سی پخش شده است.

قسمت دوم این مجموعه روز دوشنبه، ۹ دی ماه، در برنامه چشم انداز بامدادی رادیوی بی‌بی‌سی فارسی پخش خواهد شد.