پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بیش از هفتاد مسافر قطب جنوب چهار روز است اسیر یخ های قطبیند

یک کشتی اکتشافی روسی که عازم قطب جنوب بود، چهار روز است که در یخ گیر افتاده است. کشتی «آکادمیک شوکالسکی» در صدمین سالگرد سفر یک زمین‌شناس استرالیایی، تیمی از پژوهشگران را از همان راه به سمت سردترین قاره جهان می‌بُرد که در یخ گرفتار شد. دو کشتی یخ‌شکن چینی و فرانسوی که قصد نجات این کشتی را داشتند، از پس لایه چهار متری یخ برنیامدند و حالا منتظر رسیدن یک یخ‌شکن پرقدرت‌تر استرالیایی هستند.

بهرنگ تاج‌دین گزارش می‌دهد.