پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تازه ترین دور اعتراضات ضد دولتی در اوکراین

ده‌ها هزار نفر از اوکراینی‌ها در تازه ترین دور تظاهرات ضد دولتی در کیف پایتخت این‌کشور شرکت کردند. همزمان هزاران نفر دیگر به سوی اقامت‌گاه رسمی ویکتور یانوکویچ رئیس جمهوری اوکراین در بیرون شهر کیف راهپیمایی کردند. مخالفان دولت یک ماه است که در اعتراض به عدم امضای موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی اوکراین با اتحادیه اروپا توسط رئیس جمهوری این‌کشور دست به تجمع و راهپیمایی زده اند.

گزارش علی سلیمی خبرنگار بی‌بی‌سی در لندن را بشنوید: