مذاکرات برای پایان دادن به درگیری‌ها در سودان جنوبی

مذاکرات برای دستیابی به آتش بس میان نیروهای دولتی و شورشیان در سودان جنوبی در آدیس آبابا، پایتخت اتیوپی آغاز شده است.

براساس گزارش های دریافتی نمایندگانی از دولت و شورشیان با میانجی گران مذاکراتی انجام دادند، اما گفته شده که هنوز ملاقات مستقیمی بین نمایندگان دو طرف درگیری صورت نگرفته است.

به گفته خبرنگار بی بی سی میانجیگران در تلاشند تا زمینه را برای انجام مذاکرات مستقیم بین طرفین درگیر فراهم کنند.

علیرغم انجام این مذاکرات هنوز نشانه ای از خاتمه درگیری ها بین حامیان سالوا کی‌یر، رئیس جمهور سودان جنوبی و ری یک مچاز، رهبر شورشیان دیده نمی شود.

از زمان آغاز درگیری ها در نیمه ماه گذشته میلادی دست کم هزار نفر کشته شدند.

گزارش ها همچنین از آواره شدن بیش از ۱۸۰ هزار نفر در جریان این درگیری ها حکایت دارد.

آمریکا بیشتر کارکنانش سفارتخانه اش را به دلیل شرایط امنیتی از سودان جنوبی خارج کرده است.

دولت سودان جنوبی می گوید که نیروهایش در تلاشند تا بار دیگر کنترل شهرهای بور و بنتیو را به دست بگیرند.

در همین حال نیروهای شورشی گفته اند که پیشروی هایی به سوی جوبا، پایتخت داشته اند.

ری یک مچار قبلا معاون آقای کی یربود، اما شش ماه قبل از این مقام برکنار شد.

رئیس جمهور سودان جنوبی معاون سابق خود را به تلاش برای کودتا متهم کرده است، این در حالی است که آقای مچار این ادعا را رد کرده است.

سودان جنوبی که جدیدترین کشور دنیا است در مرکز آفریقا واقع شده و سرشار از منابع نفتی است.

سودان جنوبی در سال ۲۰۱۱ از سودان جدا شد.

مطالب مرتبط