انفجار در منطقه قبیله‌ای پاکستان ۹ کشته داد

براثر انفجار در خانه‌ای در منطقه قبیله‌ای "خیبر" در شمال غرب پاکستان حداقل ۹ نفر کشته شده‌اند.

براساس گزارشها تعدادی کودک در بین کشته‌شدگان هستند.

انفجار در "تیره ولی" رخ داده است؛ منطقه‌ای که صحنه درگیری بین ستیزه جویان طالبان و نیروهای ارتش پاکستان است.

براساس گزارشها تعدادی از ستیزه‌جویان نیز بر اثر این انفجار کشته شدند؛ اما مشخص نیست که ساختمانی که انفجار در آن صورت گرفته متعلق به یکی از ریش‌سفیدان محلی بوده و یا یکی از ستیزه‌جویان.

مقامات پاکستانی می‌گویند که در حال بررسی دلیل این انفجار هستند.

بر اساس برخی از گزارشها انفجار به هنگام آماده‌سازی مواد منفجره صورت گرفت. اگرچه گزارشهای رسمی این موضوع را هنوز تایید نمی‌کنند.