نتایج اولیه انتخابات بنگلاش: حزب عوامی لیگ برنده انتخابات

نتایج اولیه بررسی آرا در بنگلادش حاکی است که علیرغم خشونت‌ها در انتخابات این کشور حزب عوامی لیگ برنده انتخابات عمومی شده است.

مخالفان این انتخابات را تحریم کردند و رقابت بر سر نیمی از ۳۰۰ کرسی مجلس بود.

دست کم ۱۸ نفر در درگیری‌های روز یک شنبه کشته شدند. دهها نفر نیر در جریان برگزاری این انتخابات جانشان را از دست داند.

گزارش‌ها حاکی است که حدود ۲۰ درصد رای دهنده در پای صندوق‌های رای حاضر شده‌اند که عمده آنها از افراد فقیر هستند.

در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۸ بیش از ۷۰ درصد رای داده بودند که به گفته مقامات ترس از خشونت و تحریم‌ها این بار باعث شد بسیاری پای صندوق‌ها حاضر نشوند.

تحریم انتخابات توسط حزب ملی‌گرای بنگلادش و همپیمانانش باعث شده که نامزدهای حزب حاکم عوامی لیگ و شرکایش در بیش از نیمی از حوزه های انتخابیه بدون رقیب باشند، بنابراین رأی گیری در این حوزه ها انجام شد.

رأی دهندگان هم استقبال چندانی از انتخابات نکرده اند.

مخالفان دولت خواهان کناره گیری دولت شیخ حسینه و روی کار آمدن یک دولت موقت غیر حزبی برای برگزاری انتخابات بودند، اما دولت این درخواست را نپذیرفت.

براساس برآوردهای انجام شده نتیجه قطعی انتخابات فردا اعلام می‌شود.

اگرچه که شمارش اولیه آرا نشان می‌دهد که شیخ حسینه با هیچ مشکلی برای تشکیل دولت جدید مواجه نیست.

مطالب مرتبط