پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کتاب‌های تاریخی در تاجیکستان و کمبود متخصصان نسخه شناس

کتب قدیمه و نسخه‌های خطی زیادی در کتابخانه‌ها و مراکز علمی تاجیکستان محفوظند. چنین کتابها در زمان شوروی از طرف فهرست‌نگاران و نسخه شناسان تاجیک و روس تحقیق می‌شدند. در دو دهه اخیر دستنویسهای زیادی از مردم گرد آورده شده‌اند که به تحقیق و آموزش همه‌جانبه آنها نیاز هست. اما آن گونه که خبرنگارمان سهراب ضیا از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد، کمبود متخصصان نسخه شناس و فهرست‌نگار در تاجیکستان باعث سختی پیشرفت کار در این زمینه شده است.