معاون وزیر صنعت لیبی در زادگاه خود به قتل رسید

حسن الدروعی، معاون وزیر صنعت لیبی در بازدید از شهر سرت، شهری که در آن زاده شد، به ضرب گلوله کشته شد.

رسانه های محلی گفته اند که افراد مسلح ناشناس در نزدیکی یک از بازارهای اصلی سرت به آقای دروعی تیراندازی کرده اند.

شهر سرت، در شمال لیبی در شرق پایتخت و در حاشیه دریای مدیترانه، محل آخرین نبرد جنگ داخلی لیبی در سال ٢٠١١ بوده است، شهری که معمر قذافی، رییس جمهور سابق، در آن مخفی شده بود و توسط شورشیان لیبی در آن کشته شد.

آقای دروعی که عضو شورای ملی انتقالی لیبی بوده است از زمان تشکیل تشکیل دولت انتقالی معاون وزیر صنعت بوده و مقام خود را در کابینه علی زیدان، نخست وزیر دولت جدید نیز حفظ کرده بود.

در حادثه ای دیگر، حد اقل ١٥ نفر در درگیریهای میان گروههای رقیب در جنوب لیبی کشته شده اند.

این درگیری در شهر سبها میاد افراد قبیله اولاد سلیمان و قبیله تبو صورت گرفت.

افراد قبیله تبو که از نژاد سیاه بوده و عمدتا در چاد زندگی می کنند، در جنوب لیبی، نیجر و سودان نیز حضور دارند.

افراد این قبیله در لیبی می گویند که توسط اکثریت عرب آن کشور مورد تبعیض قرار می گیرند.

ناامنی و بی قانونی از زمان سرنگونی دولت معمر قذافی در اکتبر سال ٢٠١١ در آن کشور دوام یافته است.

در پی قتل معمر قذافی حدود ١٧٠٠ گروه شبه نظامی (میلیشیا) با گرایشها و اهداف گوناگون در لیبی شکل گرفتند.

در بسیاری از شهرهای کوچکتر، بخصوص در جنوب لیبی، تصدی امور حکومتی به دست همین گروه های شبه نظامی صورت می گیرد.

مطالب مرتبط