پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یک باند تبهکار کودک‌آزاری در فیلیپین متلاشی شد

تحقیقات بین المللی پرده از فعالیتهای یک باند تبهکار در فیلیپین برداشته که در آن، به والدیني که اذیت و آزار جنسی کودکانشان را از طریق اینترنت برای تماشای دیگران پخش میکرده اند پول ميداده است. به گفته پلیس بریتانیا استفاده از اینترنت برای پخش موارد آزار کودکان در بعضی کشورهای درحال توسعه تهدیدي تازه و جدی است. در گزارش آنگوس کرافورد میبینم که مبارزه با این پدیده به یک چالش برای دولت فیلیپین و حامیان حقوق کودکان تبدیل شده است :