پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آغاز دادگاه بین المللی ویژه رسیدگی به قتل رفیق حریری

دادگاه بین المللی ویژه رسیدگی به قتل رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان در لاهه هلند آغاز شده. ۹ سال پس از اینکه آقای حریری و ۲۱ نفر دیگر در یک بمبگذاری مهیب در بیروت کشته شدند. رخدادی که افزایش تنشهای فرقه ای را به دنبال داشت و به خروج نیروهای سوری از این کشور انجامید. این دادگاه چهار نفر را که گفته میشود با حزب الله لبنان مرتبط بوده اند غیابا محاکمه میکند. این اولین باریست که یک دادگاه بین المللی به یک پرونده تروریستی رسیدگی میکند. جزییات بیشتر از مهین شفایی :