درخواست برای کاهش هزینه‌های دربار سلطنتی بریتانیا

حق نشر عکس Getty
Image caption در حال حاضر تنها بخشی از کاخ باکینگهام در ماه‌های اوت و سپتامبر به روی بازدیدکنندگان باز است

یک نماینده ارشد پارلمان بریتانیا گفته است که برای بهبود وضع مالی دربار سلطنتی این کشور، کاخ باکینگهام، اقامتگاه رسمی ملکه بریتانیا در لندن به روی عموم باز شود.

مارگارت هاج، رئیس کمیته محاسبات عمومی پارلمان بریتانیا گفته است که هنگامی که ملکه در کاخ اقامت ندارد، کسانی که برای بازدید پول می‌دهند، باید اجازه داشته باشند تا از قسمت‌های بیشتری از این ساختمان بازدید کنند.

در حال حاضر تنها بخشی از کاخ باکینگهام در ماه‌های اوت و سپتامبر که ملکه در لندن اقامت ندارد به روی بازدیدکنندگان باز است.

کمیته محاسبات عمومی پارلمان بریتانیا از نحوه مصرف بودجه دربار سلطنتی نیز انتقاد کرده و گفته است که دربار باید هزینه‌های خود را کاهش و درآمدهای خود را افزایش دهد.

برای تحقق این هدف، این کمیته پیشنهاد کرده از تعداد کارکنان دربار کاسته شود.

سال پیش، هزینه‌ای که دربار به مالیات دهندگان تحمیل کرد پنجاه میلیون دلار بود که شامل هزینه‌های امنیتی نمی‌شود. مقامات دربار گفته‌اند اختصاص این مبلغ در برابر خدماتی که صورت می‌گیرد، موجه است.

مطالب مرتبط