محاکمه محمد مرسی ماه بعد از سر گرفته می‌شود

حق نشر عکس AFP

محاکمه محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده مصر در میان تدابیر شدید امنیتی برگزار شد.

محمد مرسی با هلی کوپتر از زندان به دادگاه منتقل شده بود.

محمد مرسی متهم به سازمان دهی فرارجمعی زندانیان در شورش‌های سال ۲۰۱۱ و کشتن افسران پلیس است.

این یکی از چهار دادگاهی بود که قرار است برای محمد مرسی تشکیل شود.

رئیس جمهوری پیشین مصر در یک قفس شیشه ای ضد صوتی در دادگاه حضور یافته و فقط قادر به شنیدن جریان محاکمه از طریق گوشی بود و با اجازه قاضی می توانست صحبت کند.

این در حالی است که پیش از شروع دادگاه صدای آقای مرسی شنیده شد که خطاب به قاضی گفت: "شما چکاره‌ای؟ می‌دانید من که هستم؟"

قاضی نیز در پاسخ گفت "من رئیس دادگاه کیفری هستم."

در یک مرحله به خبرنگاران اجازه داده شد که آن چه در قفس شیشه ای گفته می شد را بشنوند.

صدای شعار متهمان شنیده می شد که فریاد "سرنگون باد حکومت نظامی" را سر می دادند.

رئیس دادگاه صدای آنها را قطع کرد.

بعد از مدتی صدای محمد مرسی به گوش رسید که می گفت "من هنوز رئیس جمهوری این کشورم."

شمار دیگری از متهمان نیز با آقای مرسی محاکمه می شوند.

دادگاه آخر ماه فوریه از سرگرفته خواهد شد.

محمد مرسی در ژوئیه سال ۲۰۱۳ پس از تظاهرات علیه او، توسط ارتش مصر از قدرت برکنار شد.

از آن زمان به این سو، هواداران آقای مرسی و اخوان‌المسلمین به طور مرتب دست به تظاهرات زده‌ و خواهان بازگشت او به قدرت شده‌اند.

در همین حال گزارش می شود که محمد سعید، یکی از مقامات بلند پایه وزارت کشور مصر، خارج از منزلش در قاهره هدف تیراندازی افراد مسلح ناشناس قرارگرفته و کشته شده است. این افراد بعداز ترور ژنرال سعید متواری شدند.

در نقطه دیگری از قاهره یک مامور پلیس که از یک کلیسا مراقبت می کرد به ضرب گلوله مردان مسلح ناشناس مجروح شد.

مطالب مرتبط