تعیین موضوع خطبه‌های نماز جمعه توسط دولت مصر

حق نشر عکس BBC World Service

ائمه جمعه بسیاری از مساجد مصر در خطبه های نماز جمعه امروز خود تنها به بیان یک موضوع پرداخته اند.

موضوع انتخاب شده برای خطبه های این هفته اهمیت بهبود بخشیدن وضعیت مسکن افراد فقیر بوده است.

قرار است از این به بعد موضوع خطبه های نماز جمعه هر هفته توسط دولت مصر انتخاب شود. این بخشی از کنترلها و محدودیتهایی است که دولت بر مساجد آن کشور تحمیل کرده است.

مقامات حکومتی معتقدند که انتخاب و تحمیل موضوع خطبه های نماز جمعه برای حفظ آرامش عمومی و جلوگیری از افزایش تنشهای سیاسی توسط واعظان در مصر لازم است.

مخالفان این تصمیم می گویند که دولت سعی دارد از این طریق طرفداران محمد مرسی، رییس جمهور سابق مصر را بیش از پیش محدود کند.

آقای مرسی که سال گذشته در اثر یک کودتای نظامی از قدرت سرنگون و زندانی شد، از حزب اسلامگرای اخوان‌المسلمین بوده است.

هواداران اخوان‌المسلمین از زمان کودتای تابستان گذشته دست به اعتراضات گسترده ای زده‌اند که عمدتا توسط ارتش سرکوب شده است.

سه سال پس از قیام مردمی که به امید ایجاد اصلاحات سیاسی در مصر برپا شد، سرکوب گروه‌های معترض به کودتا حاکی از اختلافات عمیق سیاسی در مصر است.

مطالب مرتبط