گسترش فساد مالی در اروپا 'چشمگیر' است

حق نشر عکس z

اتحادیه اروپا می‌گوید گسترش فساد مالی در کشورهای عضو این اتحادیه چشمگیر بوده و هزینه اقتصادی آن برای منطقه سالانه ۱۲۰ میلیارد یورو است.

سسیلیا مالمستروم، کمیسار امور داخلی اتحادیه اروپا، در روزنامه 'گوتنبرگ پست' چاپ سوئد نوشته است: "فساد در اروپا اعتماد مردم به دمکراسی را تضعیف کرده و به روند فرسایش منابع قانونی در سطوح مختلف اقتصادی دامن می‌زند."

کمیسیون اروپا با بررسی میزان و علل گسترش فساد مالی در ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا گزارشی مفصل در این باره تهیه کرده است.

این اولین باری است که کمیسیون اروپا چنین گزارشی را تهیه کرده و طی آن به راه‌های مبارزه با فساد مالی نیز پرداخته است.

آژانس مبارزه با فساد، یکی از نهادهای وابسته به اتحادیه اروپاست که در این تحقیقات دست داشته اما منابع آن محدود است و در سال ۲۰۱۱ بودجه آن تنها ۲۳.۵ میلیون یورو بود.

خانم مالمستروم ضمن ارائه این گزارش در حضور رسانه‌ها، در گوتنبرگ پست نوشته است در بعضی کشورها فساد در سطوح مالیاتی و سایر روش‌های جذب درآمد دولتی رواج دارد و در بعضی کشورهای دیگر در روند جذب بودجه برای فعالیت‌های حزبی و یا فعالیت‌های نهادهای وابسته به شهرداری مشاهده شده است.

او در ادامه نوشته است: "در بعضی از کشورها بیماران برای دریافت معاینه پزشکی باید رشوه بدهند."

تحقیقات اتحادیه اروپا بر اساس دو نظرسنجی تهیه شده و نتیجه آن نشان می‌دهد که سه چهارم شهروندان اتحادیه اروپا به گستردگی فساد مالی در کشورشان معتقدند.

بر اساس این گزارش از هر ۱۰ نهاد تجاری، چهار نهاد فساد مالی را مانعی برای انجام فعالیت‌های تجاری در اروپا می دانند.

در سوئد، ۱۸% از افرادی که در همه پرسی شرکت داشتند گفتند که یک نفر را می شناسند که رشوه می‌گیرد.

این در حالی است که نتایج این گزارش نشان می‌دهد که میزان متوسط افرادی که در سطح اروپا رشوه می‌گیرند ۱۲% درصد است.

با وجود این آمار، خانم مالمستروم گفت که سوئد یکی از کشورهایی است که فساد مالی کمتر در آن رواج دارد.

او با اشاره به قوانین شفاف‌سازی که در سوئد حاکم است گفت که سایر کشورهای اروپایی باید برای مبارزه با فساد سوئد را سرمشق قرار دهند.

یوروپل، سازمان همکاری پلیس اروپا، می‌گوید که در سراسر اروپا دست کم ۳۰۰۰ شبکه پیشرفته جنایی وجود دارند که توسط گروه‌های سازمان یافته جنایتکار اداره می شوند.

در این گزارش از بلغارستان، رومانی و ایتالیا به عنوان مراکز اصلی فعالیت گروه‌های جنایتکار نام برده شده است.

این در حالی است که رواج جرائمی موسوم به "جرائم طبقه متوسط" از جمله شانه خالی کردن از تعهدات مالیاتی، رشوه گیری و تقلب در کشورهای دیگر اروپایی بیشتر است.