ناآرامی‌های بوسنی ۲۰۰ مجروح بر جای گذاشت

حق نشر عکس AFP

مقام های بوسنی می گویند در ناآرامی های خشونت‌بار روز جمعه حدود ۲۰۰ نفر مجروح شدند و بخشی از اسناد آرشیو ملی این کشور از بین رفت.

معترضان با حمله به کاخ ریاست جمهوری در سارایوو و آتش زدن آن، باعث سوختن مدارکی شدند که به جنگ اول جهانی مربوط می‌شد.

ساختمان‌های دولتی در چند شهر دیگر نیز هدف حمله قرار گرفته و به آتش کشیده شده است.

در سارایوو، پایتخت بوسنی، پلیس برای مقابله با هزاران فرد معترض که دفاتر دولتی را آتش زده بودند، از گلوله های پلاستیکی و ماشین های آب‌پاش استفاده کرده است.

معترضان به بیکاری گسترده و فساد در بوسنی اعتراض دارند.

ساعد نومانوویچ، روزنامه نگار، می‌گوید "فقر و بی‌عدالتی" عامل ناآرامی هاست.‌

نهاد کاراچ، کارگر ساختمانی، به خبرگزاری فرانسه گفت: "مردم، بیکار و گرسنه‌اند و به همین دلیل دست به اعتراض زده‌اند."

حدود چهل درصد از مردم بوسنی بیکارند.

اعتراض ها از شهر شمالی توزلا و در پی فروش و تعطیلی چند کارخانه آغاز شد و به سرعت به دیگر شهرها سرایت کرد. پس از آنکه هزاران نفر در توزلا به خیابان‌ها ریختند، رییس دولت محلی از مقام خود استعفا کرد.

از زمان پایان جنگ بوسنی در دو دهه قبل، این شدیدترین ناآرامی در این کشور بوده است.

خبرنگار بی‌بی‌سی در بلگراد می‌گوید به نظر می‌رسد ناامیدی‌های نهفته مردم بوسنی در حال غلیان باشد. با گذشت دو دهه از محاصره سارایوو، بوسنی از دید جامعه بین‌الملل خارج شده و مردم این کشور احساس می‌کنند که نه تنها جهانیان، بلکه دولت خودشان نیز آنها را فراموش کرده است.

مطالب مرتبط