اتحادیه‌های کارگری به اعتصاب این هفته در متروی لندن خاتمه می‌دهند

حق نشر عکس PA

دو اتحادیه مهم کارگران متروی لندن اعلام کرده‌اند که پس از توافق با مقامات مسئول به اعتصابی که قراربود از ساعت ۹ امشب آغاز شود پایان خواهند داد.

سخنگوی اتحادیه‌های کارگری گفت که آنها از روند بررسی جدی خواسته های کارگران متروی لندن بسیار راضی و خشنود هستند.

اتحادیه‌های کارگری به طرح بسته شدن باجه‌های فروش بلیط که باعث از بین رفتن ۹۶۰ شغل می‌شود اعتراض دارند.

هفته گذشته اعتصاب ۴۸ ساعته در متروی لندن به شدت در حمل و نقل این شهر اختلال زیادی ایجاد کرد و خسارات مالی فراوانی به همراه داشت.

اتحادیه‌های کارگری تهدید کرده بودند که اگر به خواسته‌های آنان پاسخ داده نشود یک اعتصاب ۴۸ ساعته دیگری را هم از امشب آغاز خواهند کرد.

به گفته مقامات دولت در صورت عملی شدن این پیشنهادات که به بیکاری اجباری منجر نخواهدشد، متروی لندن سالانه پنجاه میلون پوند صرفه جویی خواهدکرد.