پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آتش بس بین قبیله حاشد و گروه حوثی ها شیعه مذهب در یمن

پس از یک سلسله درگیری های شدید در شمال یمن ، قبیله حاشد و گروه حوثی ها شیعه مذهب مجددا به برقراری آتش بس توافق کردند. این توافق درست ساعاتی پیش از آن صورت گرفت که عبدربه منصور هادي رئیس جمهوری این یمن دیروز اعلام کرد که این کشور دارای یک دولت فدرال متشکل از شش ایالت بزرگ خواهد بود. با این حال آن گونه که حسیب عمار گزارش می کند با توجه به ابعاد منطقه ای درگیریهای اخیر،هیچ ضمانتی وجود ندارد که جنگ بین حوثی ها و افراد قبیله حاشد از سر گرفته نشود.

حسیب عمار گزارش می دهد.