دولت جدید لبنان پس از ده ماه معرفی شد

Image caption جنگ داخلی سوریه موجب برخوردهای خشونت بار بین جامعه سنی ها و شیعیان هوادار بشار اسد شده است

در لبنان تشکیل دولت جدید این کشور اعلام شده است.

سلام تمام که از سوی میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان مامور تشکیل دولت شده بود در راس یک کابینه متشکل از ۲۴ وزیر قرار دارد.

ترکیب کابینه جدید متشکل از هشت وزیر از گروه حزب الله و هشت وزیر از ائتلاف چهاردهم مارس تحت رهبری سعد حریری است البته رئیس جمهوری هم برای حفظ جناح میانه رو هشت وزیر تعیین کرده است.

تشکیل این دولت مدت ده ماه به طول انجامید.

وقتی سال گذشته سلام تمام از سوی رئیس جمهوری لبنان مامور تشکیل دولت شد از حمایت تمام جناح ها برخوردار بود و انتظار می رفت که تشکیل دولت زمان زیادی به طول نیانجامد اما وقفه طولانی نشان می دهد که اختلاف بین سیاستمداران لبنان تا چه حد عمیق است.

خلائی که با نبود دولت در لبنان به وجود آمد زمینه را برای کشیده شدن دامنه خشونت های ناشی از جنگ داخلی سوریه، به این کشور، به وجود آورد.

لبنان طی این مدت شاهد بمب گذاری و خشونت های زیادی ناشی ازاختلاف بین حزب الله و سنی های این کشور بر سر سوریه بود.

پیکار جویان حزب الله در خاک سوریه به هواداری از بشار اسد با شورشیان مخالف دولت می جنگند وائتلاف چهاردهم مارس به رهبری سعد حریری حامی شورشیان سنی است.

سلام تمام که ریاست دولت جدید را بعهده دارد می گوید که مبارزه با تررویسم، بهبود وضع نا بسامان اقتصادی و رسیدگی به وضعیت پناه جویان سوری از اولویت های دولت جدیداست.

مطالب مرتبط