اصلاحات در اتحادیه اروپا محور دیدار صدر اعظم آلمان از بریتانیا

آنگلا مرکل و دیوید کامرون حق نشر عکس AFP

مقامات ارشد بریتانیا و آلمان بر نیاز به اصلاحات در اتحادیه اروپا با هدف انعطاف پذیری بیشتر آن به منظور افزایش سطح رشد اقتصادی در این اتحادیه تاکید کرده‌اند.

این توافق پس از دیدار آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان با دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا در لندن حاصل شده است.

آقای کامرون گفته بر این اعتقاد است که زمینه‌های مشترک کافی وجود دارد تا تغییراتی را که بریتانیا در اتحادیه اروپا خواهان انجام آن است قبل از همه پرسی برنامه‌ریزی شده ادامه عضویت در اتحادیه، به انجام برسد.

خانم مرکل در این رابطه گفته است مواردی وجود دارد که کشورهای عضو اتحادیه بر سر آن توافق دارند، اما در خصوص این زمینه‌های مشترک جزئیاتی ارایه نکرد.

وی همچنین در سخنرانی خود در مقابل پارلمان بریتانیا از "اتحاد و عزم" دو کشور برای تغییر سخن گفت، اما تاکید کرد که تغییرات در این اتحادیه باید روندی قدم به قدم را طی کند.

خانم مرکل در دیدارش از بریتانیا نخستین سیاستمدار آلمانی است که از زمان اتحاد دو آلمان در سال ۱۹۹۰، در مقابل دو مجلس پارلمان بریتانیا (مجلس عوام و مجلس اعیان) سخنرانی کرده است.

بر اساس گزارشها، صدراعظم آلمان در دیدار خود از بریتانیا با ملکه الیزبت دوم نیز دیدار کرده است.