شورش در بازداشتگاه کارگران مهاجر در عربستان سعودی

حق نشر عکس AFP

به گفته پلیس عربستان سعودی در یک بازداشتگاه کارگران مهاجر شورشی روی داده است که در اثر آن یک نفر کشته و ۹ نفر دیگر مجروح شده‌اند.

این بازداشتگاه که "الشمیسی" نام دارد مرکز نگهداری کارگرانی است که به دلیل نداشتن مدارک لازم از عربستان سعودی اخراج شده اند و منتظر بازگردانده شدن به کشورهایشان هستند.

پلیس عربستان سعودی می‌گوید که با هجوم کارگران اخراجی پلیس برای جلوگیری از له شدن آنها زیردست و پا مجبور به دخالت شده است.

دولت عربستان سعودی بعد از بسر رسیدن مهلت عفو کارگران مهاجر در ماه نوامبر، صدها هزار کارگر خارجی را که بطور غیرقانونی در این کشور کارمی‌کنند، اخراج کرد.

ماه گذشته دیدبان حقوق بشر، از شرایط بازداشتگاه های کارگران اخراجی شدیدا انتقاد کرد.

مطالب مرتبط