اعتصاب وکلا دادگستری در انگلستان و ولز

حق نشر عکس x

هزاران وکیل در انگلستان و ولز در اعتراض به کاهش کمکهای دولتی برای پرداخت هزینه دادرسی و مشاوره حقوقی، برای دومین بار در سال جاری دست به اعتصاب زدند.

انجمن حقوقدانان جنایی این اقدام دولت که روند صدها محاکمه در سراسر کشور را تحت تاثیر قرار داده است را "فلج کننده" توصیف کرد.

در حال حاضر کمک دولتی برای افرادی که توان مالی پرداخت هزینه دادرسی و دستمزد وکلا را ندارند، به ۲ میلیارد پوند در سال می‌رسد.

این کمک دولتی از پرداخت مالیات تامین شده و نیمی از آن برای کمک هزینه به پرونده‌های جنایی و نیمی دیگر صرف پرونده های مدنی می شود.

اما با اجرای برنامه جدید، دولت می خواهد حدود ۲۲۰ میلیون پوند در کمک هزینه حقوقی صرفه جویی کند.

دولت بریتانیا می گوید انجام این رشته از اصلاحات در دوران سخت بحران اقتصادی ضرورت دارد، اما وکلا که دریافت کنندگان نهایی این پول هستند نسبت به کاهش درآمد خود از طریق کم شدن کمکهای دولتی معترض هستند.

در اثر اعتصابی که امروز برپا شده است، روند جلسات بسیاری از دادگاه‌ها در شهرهای بزرگ انگلستان از جمله لندن، منچستر، بیرمنگام و لیورپول به دلیل عدم حضور وکلا در دادگاه‌ها به تعویق افتاده است.

صدها تن از وکلا امروز در منطقه وستمینستر لندن، محل ساختمان پارلمان بریتانیا، راهپیمایی کردند.

وکلای انگلستان و ولز برای اولین بار در ماه ژانویه دست به اعتراض یک روزه زدند.