پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خشونت‌های تازه در شهر کراچی، سیزده قربانی گرفت

در درگیری میان گروه‌های تبهکار رقیب در شهر کراچی پاکستان، سیزده نفر کشته و ده‌ها نفر دیگر زخمی شدند. بیشتر قربانیان این رویداد زنان و کودکان هستند. به دنبال این درگیری، مکتب‌های محل تعطیل و فروشگاه‌ها هم مسدود شدند.

نصیره محب خبرنگار بی بی سی در پاکستان در گزارشش می‌گوید، پلیس شهر کراچی تحقیقات را در این زمینه آغاز کرده است.