یک شماره تلفن موبایل در ابوظبی دو میلیون دلار فروش رفت

حق نشر عکس Getty

به نظر می‌رسد یک شماره تلفن همراه خاص، در یک مزایده خیریه در ابوظبی، به قیمت بیش از دو میلیون دلار به فروش رفته است.

به گزارش روزنامه نشنال، چاپ امارات شماره تلفن ۷۷۷۷-۷۷۷ شرکت مخابراتی "اتصالات" در خاورمیانه به قیمت ۷,۸۷۷,۷۷۷ درهم (معادل ۲.۱ میلیون دلار) به فروش رفته است. ولی این داستان سوی دیگری هم دارد. این خریدار ناشناس در‌واقع مالک شماره تلفن جدید و به یاد ماندنی خود نیست، چرا که همه شماره ها در عمل متعلق به دولت هستند.

در عوض، برنده مزایده صاحب یک قرارداد ویژه شرکت اتصالات می‌شود. این قرارداد شامل ۲۲,۵۰۰ دقیقه مکالمه،۲۲,۵۰۰ پیامک و ۱۰۰ گیگابایت دیتا در هر ماه است؛ یعنی به عبارتی ۱۲ ساعت مکالمه و ۷۲۵ پیامک در روز. قیمت قراردادهای معمولا گران استاندارد، در وب سایت اتصالات، ۲۳۰ دلار در هر ماه است.

در همین مراسم شماره‌های کم هوادارتری هم به فروش رفت. شماره ۷۷۷-۷۷۷۰ به قیمت حدوداً ۳۴۰ هزار دلار فروخته شد.

هشدار شرکت تلفنی درباره محفوظ بودن حق این شرکت برای تغییر یا پس گرفتن شماره های ویژه در هر زمان هم تأثیری بر نظر صدها شرکت کننده در این مزایده نداشت.